Tato zpráva je určena pro výhradní použití osoby uvedené jako příjemce a může obsahovat osobní a / nebo důvěrné informace.

Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, prosím upozorněte odesílatele a tuto zprávu z vašeho systému okamžitě odstraňte. Kopírování, zveřejňování, distribuce, tisk, propagace a / nebo jakýmkoliv způsobem šíření této zprávy je přísně zakázáno a může být nezákonné, pokud nejste zamýšlený příjemce. Zprávy od společnosti PSV – Passo verde s.r.o., jsou zasílány v dobré víře, avšak nejsou závazné ani nesmějí ukládat žádnou povinnost. Není-li výslovně uvedeno jinak, tato zpráva ani žádný z připojených souborů není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů:

Zpracovatel: PSV – Passo verde s.r.o.

Účel zpracování: poskytování a zasílání reklamních, propagačních a marketingových informací za účelem zjišťování zájmu v oblasti investování, včetně telefonické komunikace, zasílání zpráv elektronické pošty (včetně krátkých zpráv).

Právní základ: souhlas dotčené osoby.

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, emailová adresa, telefonní číslo.

Subjekty, jimž jsou uvedené osobní údaje předávány: Subjekty, jimž jsou uvedené osobní údaje předávány: Wonderinterest Trading Ltd, 176 Makariou III Avenue, Paschalisův dvůr, Office 201, 3027 Limassol, Kypr, včetně jeho vázaných zástupců a poboček.

Doba zpracování: 36 měsíců ode dne udělení souhlasu.

Odvolání souhlasu: máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že si přejete odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kontaktujte společnost PSV – Passo verde s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách společnosti: http://passo.cz/ , případně poštou na adresu sídla společnosti: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, nebo emailem na kariera@passo.cz.

Klient má právo na výmaz, právo na opravu nebo omezení zpracovávání, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo namítat proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Klient má také právo na stížnost kontrolnímu orgánu. Uvedené osobní údaje nejste jako dotčená osoba povinen poskytnout.